Fri fragt for private ved køb over 220 kr. - Betaling: Kort og MobilePay
0  Vare(r)  -  Vis kurv
0,00
Vis kurv
I alt   0,00 DKK
Vilkår

Bestilling: Vi bestræber os på at afsende inden for 1-3 dage. Ved restordre vil du modtage en mail. Skal varerne bruges en bestemt dato, så skriv det i bemærkninger, så gør vi hvad vi kan for at hjælpe dig.

Betaling: Priserne er i danske kr. og incl. moms. Beløbet hæves når varerne afsendes. Der kan betales med Dankort og Mobilepay. 

Leveringsomkostninger: Ordrer over dkr. 200,- leveres fragtfrit til valgte pakkeudleveringssted. Ordrer under dkr. 200,- tillægges fragtgebyr på dkr. 29,-. Forsendelse GLS uden omdeling til pakkeshop.
 

Dine oplysninger: Dine informationer bliver ikke videregivet eller solgt.

Reklamationsret: Vi yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.
Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug, ringe vedligeholdelse. Fejl og mangler, bør opdages inden for 3 uger. Varen kan returneres for ombytning eller efter aftale pengene retur. Simply Flowers afholder returneringsomkostninger ved rimelig reklamation.


Fortrydelsesret: Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Varerne skal blot returneres i samme stand som ved modtagelsen incl. evt. tilhørende emballage/æske. Forseglet emballage må ikke være brudt. Når varen er modtaget refunderes købsprisen indenfor et par dage.

Køber du til gave og har brug for udvidet returret, så skriv det under bemærkninger.

Omkostninger til returnering skal du dog selv afholde.

Vedlæg en kopi af fakturaen ved returnering.

Transportskader: Er pakken synligt beskadiget ved modtagelsen, skal du nægte at modtage den eller påføre det på fragtbrevet ved underskrift. Transportskader skal rettes til transportfirmaet, ved problemer så kontakt Simply Flowers.

Ved fejlbehæftet varer, send en mail til Simply Flowers med beskrivelse af fejlen. Vi fremsender herefter evt. en ny vare efter aftale.

Returnering: Vedlæg en kopi af fakturaen. Returnering til nedenforstående adresse pr pakkepost eller efter aftale ved personlig aflevering/ombytning. Pakker pr. efterkrav modtages ikke. Returbeløb indsættes på den konto der er handlet fra.

 

TERMS AND CONDITIONS FOR B2B:

Ordering: We strive to ship within 1-3 days. For backorder you will receive an email. If the goods are to be used for a specific date, then write it in comments, so we do what we can to help you.

Payment: The prices are in Danish kroner and incl. VAT. The amount is raised when the goods are shipped.

You will receive a final order confirmation

Your Information: Your information will not be disclosed or sold.

Warranty: We provide a 2 year warranty in accordance with the Buying Act, comprising manufacturing and material defects found in the normal use of the product.

The warranty does not cover errors, damages or wear, directly or indirectly caused by improper use, poor maintenance. Errors and defects should be discovered within 3 weeks. The item can be returned for exchange or after agreement the money returned.

Right of withdrawal: There is a 14-day return policy on the goods, counting from the day they are received. The goods must simply be returned in the same condition as on receipt incl. Possibly. associated packaging / box. Sealed packaging must not be broken. Once the item is received, the purchase price will be refunded within a few days.

If you buy a gift and need an extended return policy, please write it under comments.

However, return costs must be paid by yourself.

Attach a copy of the invoice when returning.

Transport damage: If the package is visibly damaged at the time of receipt, you must refuse to receive it or apply it to the consignment note by signature. Transport damages must be directed to the transport company, in case of problems contact Simply Flowers.

In case of defective items, send an email to Simply Flowers with a description of the error. We will then forward any. a new item by appointment.

Return: Include a copy of the invoice. Return to the address below per parcel post or by appointment on personal delivery / exchange. Packages per claim is not received. Return amount is added to the account that has been traded


Lone Stokholm

Simply Flowers
LoneStokholmfotografi

Bjødstrupvej 9 B

8410 Rønde
86177015

lone@simplyflowers.dk

CVRnr. 20582200